Đóng
images

Tạo Queue – Nhóm nội bộ

Trên thanh Menu, ta chọn Applications >> Queues. Tại mục Add Queue, ta nhập các thông số như sau: Queue […]

27/07/2017

tong-dai-dien-thoai

Cấu hình Follow Me

Cấu hình Follow Me      Chức năng Follow Me cho phép khi một số nội bộ đã đổ chuông […]

27/07/2017

^A26882EADCEE8E3803D3F114D79462303D8B7AEF0AFB1696F7^pimgpsh_fullsize_distr

TẠO SỐ NỘI BỘ (EXTENSION)

Hướng dẫn cấu hình một số nội bộ trên tổng đài FreePBX và sử dụng phần mềm Softphone Zoiper để […]

22/06/2017

Cuộc gọi tư vấn miễn phí