Đóng

27/10/2017

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT APP CLOUDFONE TRÊN iOS

Bước 1: Truy cập vào App Store trên điện thoại và tìm kiếm app Cloudfone. Sau đó download app Cloudfone.

1

Bước 2: Sau khi download, giao diện của app như hình bên dưới.

2

Bước 3: Nếu KH mới sử dụng Cloudfone lần đầu tiên, chọn Sign Up để đăng kí tài khoản. Để đăng kí, điền thông tin email và số điện thoại, sau đó chọn Accept The Terms of use of CloudFone. Cuối cùng, chọn SIGN UP để kết thúc quá trình đăng kí. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn có mật khẩu cho số điện thoại KH đã đăng kí để đăng nhập lần đầu.

3

 

Bước 4: Điền thông tin để thực hiện đăng nhập bao gồm:

 • Số điện thoại hoặc email hoặc User ID
 • Mật khẩu (Sử dụng mật khẩu được hệ thống gửi tin nhắn cho lần đăng nhập lần đầu tiên)
 • Lưu ý: KH nên đổi mật khẩu sau lần đăng nhập lần đầu tiên.

4

Bước 5: Giao diện của app Cloudfone sau khi đăng nhập thành công. Để thực hiện đăng kí số nội bộ trên hệ thống tổng đài Cloudfone, chọn More và sau đó chọn Settings.

Capture

 

Bước 6: Chọn Account Settings

5

Bước 7: Đăng kí số nội bộ theo các bước sau:

 • Sổ xuống mục Trunking
 • Chọn PBX
 • Điền thông tin
  • Mã dịch vụ tổng đài Cloudfone
  • Username là số nội bộ KH cần đăng kí
  • Password là mật khẩu tương ứng với số nội bộ đã đăng kí
 • Chọn Save

6

Ngoài ra, KH có thể chọn Change password để thay đổi mật khẩu đăng nhập app Cloudfone.

Hướng Dẫn Sử Dụng Related
Cuộc gọi tư vấn miễn phí