Đóng

 

 

QUI ĐỊNH BẢO HÀNH

Điều kiện được bảo hành

 • Phiếu bảo hành còn trong thời gian còn hiệu lực.
 • Tuân thủ đúng kỹ thuật theo yêu cầu nhà sản xuất.
 • Các thiết bị có dán tem bảo hành.
 • Tem còn nguyên vẹn, không bị cạo sửa hoặc có tem khác dán đè lên.
 • Hư hỏng được xác định không phải lỗi của khách hàng.

Các trường hợp không được bảo hành

 • Thiết bị đã được sửa tại nơi khác.
 • Hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn, côn trùng, nguồn điện không ổn định.
 • Các lỗi do người sử dụng không đúng hướng dẫn, tự tháo máy, tự chỉnh sửa, bảo trì không đúng quy định.
 • Các phụ kiện tiêu hao trong quá trình sử dụng.
 • Các lỗi phần mềm (bao gồm cả sản phẩm cài đặt theo máy và cài đặt sau này)

Trách nhiệm bảo hành của CloudFone

 • Thiết bị còn trong thời gian bảo hành sẽ được sửa chữa hoặc thay thế theo đúng quy định của nhà sản xuất.
 • Thiết bị hư hỏng phải gửi lại CloudFone được bảo hành và hoàn trả máy trong thời gian từ 02 đến 15 ngày tùy theo mức độ hư hỏng.
 • Không giải quyết các trường hợp đổi hoặc trả lại thiết bị nếu không phải lỗi của nhà sản xuất.

(Có hiệu lực kể từ ngày giao hàng)